Consultancy

Purple Bridge helpt organisaties onderweg naar transparante besturing. We hebben een heldere kijk op de opzet en inrichting van bestuurlijke en financiële informatie voorziening.

Aanpak

We gebruiken in onze projecten een eigen ontwikkelde groeimodel, waarin we starten met een ontwerpfase; we geloven dat elk ontwerp pas effectief wordt als het ingebed wordt in de bestaande processen en systemen en als we mensen meenemen onderweg naar die nieuwe werkelijkheid. Ons einddoel is een organisatie waarin mensen dialogen voeren op basis van de feitelijke en relevante bestuurlijke informatie.

Omdat we vaak op het snijvlak van Business en Finance of op het snijvlak van Finance en IT werken, is onze aanpak gericht op het overbruggen van de verschillen tussen visie, strategie en processen, structuren; tussen de vakmensen die in het primaire proces gepassioneerd werken en de mensen die in ondersteunende functies gestructureerd de bedrijfsvoering vormgeven.

Groeimodel voor IT cost transparency projecten – © Purple Bridge

Concrete voorbeeldprojecten

De CIO van een internationale organisatie wilde inzicht in de beïnvloedbaarheid van zijn IT kosten door ontwikkelingen in de business. Purple Bridge ontwerpt een kostenmodel op basis van IT diensten en implementeert dit concept in de afzonderlijke processen. In het eigen ERP systeem worden contracten en tijdsregistratie op het niveau van de IT diensten ingericht en in de planning en rapportage oplossing (Finance4IT) worden de jaarbudgetten vastgelegd per IT dienst. Ook de maandelijkse rapportage die de basis is voor de dialogen komt vanuit deze oplossing.

De financieel directeur van een semi overheidsinstelling wilde inzicht in de beïnvloedbaarheid van IT kosten. Purple Bridge maakte samen met de klant een ontwerp. Vervolgens werd in een aantal fasen de vertaling naar de processen gemaakt door allereerst een zero based budget op te stellen en de administratieve processen opnieuw in te richten. Daarna is de vertaalslag gemaakt naar management rapportage en besturing. Het resultaat is een IT organisatie waarin afdelingen zelf verantwoordelijk zijn voor de financiële budgetten van de geleverde IT diensten en in staat zijn om hier proactief op te sturen.

De raad van bestuur van een zorginstelling wil betrouwbare stuurinformatie die aansluit bij de verschillende niveaus van besturing. Purple Bridge is gevraagd om het proces te begeleiden om de strategische doelen en bijbehorende informatiebehoefte te vertalen naar een data architectuur en te zorgen dat de vastlegging in de onderliggende systemen wordt uitgelijnd op de data- en informatie behoefte. Niet de BI tool moet daarbij leidend zijn, maar de informatiebehoefte en betrouwbaarheid van de informatie.

De manager bedrijfsvoering van een zorginstelling wil de planning & control processen verbeteren en zoekt daarvoor een gebruikersvriendelijke applicatie. Purple Bridge begeleid het proces om de gewenste functionaliteit inzichtelijk te krijgen en het daaropvolgende selectieproces van een geschikte leverancier. Tijdens de implementatie van de software treedt Purple Bridge op als inhoudelijke projectleiding vanuit de klant om te waarborgen dat de gewenste functionaliteit gerealiseerd wordt en de gebruikers optimaal betrokken worden

Tags: , , , , , , , ,