IT Finance

 

Purple Bridge helpt IT organisaties onderweg naar transparante besturing. We hebben een heldere kijk op de opzet en inrichting van IT cost management.

Inzicht in toegevoegde waarde

Vaak ervaren klanten van IT organisaties en bestuurders de IT kosten als hoog, niet transparant en is onduidelijk hoe deze beïnvloed kunnen worden. Wij maken de IT kosten structureel transparant door vanuit de klant en de IT dienstverlening te kijken welke kosten hiervoor gemaakt worden en hoe deze te beïnvloeden zijn. Hierdoor ontstaat er meer inzicht in de toegevoegde waarde van IT als onderdeel van de keten en kunnen betere beslissingen genomen worden.

Aanpak

We gebruiken in onze projecten een eigen ontwikkelde groeimodel, waarin we starten met een ontwerpfase; we geloven dat elk ontwerp pas effectief wordt als het ingebed wordt in de bestaande processen en systemen en als we mensen meenemen onderweg naar die nieuwe werkelijkheid. Ons einddoel is een IT organisatie waarin mensen dialogen voeren op basis van de feitelijke en relevante bestuurlijke informatie.

Voorbeeld van inbedden in planning & control processen van IT cost transparency ontwerp

Referenties

We hebben veel IT Finance projecten succesvol opgeleverd in de Benelux, Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daardoor zijn veel IT organisaties in staat om transparant te sturen op het IT budget en kunnen zij hun de IT kosten goed onderbouwen richting hun klanten. Wil je meer informatie over succesvolle projecten, neem dan contact met ons op.

Tags: , , , , , ,