Aanbod kostprijsmodellen met CostPerform

Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de financiering van de zorg. De WMO en jeugdwet hebben op de meeste zorgorganisaties een behoorlijke impact. Processen en systemen moesten anders ingericht worden om juist en tijdig te declareren en te rapporteren. Uw organisatie moet met meer partijen dan voorheen afspraken maken over de zorgcontractering. Bovendien […]

Tags: , ,