Picture of Christiaan Boiten

Christiaan Boiten

Inhoudelijk projectleider op het vakgebied van management accounting & control. Mobiel +31 (0)6 3882 7924

Europese aanbesteding planning & control software

In opdracht van het UWV mocht Purple Bridge een adviestraject uitvoeren om te komen tot de Europese aanbesteding van een oplossing ter ondersteuning van de planning & control processen van het UWV.

Medio juli is het adviesrapport besproken in de stuurgroep. De formele besluiten volgen na de zomervakantie.

In de afgelopen drie maanden hebben we intensief (online) samengewerkt met verschillende betrokken controllers, managers, inkopers, juristen om te komen tot een gedegen advies.

Het advies bevat zowel de scope qua processen en fasering, het plan van eisen en wensen en adviezen over het aanbestedingsproces en de projectorganisatie.

Vanaf deze plek bedanken we alvast de betrokken stuurgroep leden voor het vertrouwen. En de werkgroep voor de geweldige inzet en betrokkenheid bij de totstandkoming van het advies.

Lees ook deze artikelen.

CostPerform netwerk Benelux van start

Op 2 februari organiseerden we in Culemborg een netwerk event met een groep zeer ervaren cost management consultants rondom het software product CostPerform.

Maatschappelijk dividend

Purple Bridge roomt jaarlijks een stuk van de winst af als ‘maatschappelijk dividend’. Dat doneren we aan goede doelen. Als bedrijf, maar