IT Finance

Purple Bridge helpt IT organisaties onderweg naar transparante besturing.

Vaak ervaren klanten en bestuurders de kosten van hun IT organisatie als hoog, niet transparant en lastig beïnvloedbaar. Met onze dienstverlening maken we de kosten van IT diensten structureel transparant, bestuurbaar en voorspelbaar.

We kijken daarbij niet alleen naar de kosten zelf, maar ook naar de output qua volume en kwaliteit. De IT organisatie wordt hierdoor vergelijkbaar gemaakt met andere IT organisaties en de toegevoegde waarde wordt beter vast te stellen.

Onze aanpak

We gebruiken in onze projecten een eigen ontwikkelde groeimodel. We starten met een zero service based budget. Daarna zorgen we dat de relevante gegevens structureel in de bestaande processen en systemen worden vastgelegd om tenslotte als informatie te kunnen dienen voor de performance dialogen. Hoe we dat doen? We verbinden mensen met elkaar en maken samen een ontwerp, daarna verbeteren we de bestaande processen en systemen om het ontwerp te realiseren zodat de organisatie tenslotte beter kan presteren door de beschikbare informatie in gesprek met elkaar om te zetten in goede besluitvorming.

IT Finance Software

Om organisaties te helpen snel aan de slag te kunnen met het zero service based budget, heeft Purple Bridge een applicatie ontwikkeld die het planning, prognose en rapportageproces van de IT organisatie optimaal ondersteunt. Meer informatie over IT Finance Software.

Meer informatie

Lees de artikelen die consultants van Purple Bridge over IT finance hebben gepubliceerd.

Tot de kern doordringen

‘Hoe krijg ik op een eenvoudige manier zicht op de prestaties die de organisatie levert?’ is een vraag die veel bestuurders zich

Evenementen

Purple Bridge organiseert regelmatig opleidingen en andere activiteiten.

Referenties

Lees de nieuwsberichten over klanten waar we een IT Finance project succesvol hebben afgerond.

CostPerform netwerk Benelux van start

Op 2 februari organiseerden we in Culemborg een netwerk event met een groep zeer ervaren cost management consultants rondom het software product CostPerform.