Picture of Christiaan Boiten

Christiaan Boiten

Inhoudelijk projectleider op het vakgebied van management accounting & control. Mobiel +31 (0)6 3882 7924

Doorbelasting op basis van IT diensten

In opdracht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) mocht Purple Bridge een rol invullen in het programma IT op Koers met betrekking tot IT Finance.

Het doel van dit programma is om te komen tot een betere besturing van de IT dienstverlening, door beter inzicht en besturing in de hele keten van IT dienstverlening.

Het deelprogramma IT Finance heeft het afgelopen jaar een structuur ingericht die is gebaseerd op het gedachtengoed van Technology Business Management (TBM). Tegelijk hiermee is een kostprijsmodel ingericht op basis waarvan alle primaire IT kosten worden toegerekend aan IT diensten en klanten op basis van het gebruik.

Het voorstel richting de raad van bestuur is om met ingang van de begroting van 2022 te starten met deze nieuwe manier van kostendoorbelasting. Het doel van dit nieuwe kostprijsmodel is om beter inzicht te geven in de kosten van het beheer (run) en de verandercapaciteit (change) en om de organisatie veel meer inzicht te geven in de relatie tussen de opdracht en de ingezette middelen.

Lees ook deze artikelen.

CostPerform netwerk Benelux van start

Op 2 februari organiseerden we in Culemborg een netwerk event met een groep zeer ervaren cost management consultants rondom het software product CostPerform.