Zorg

Purple Bridge helpt zorginstellingen onderweg naar transparante besturing.

De zorgsector is de afgelopen jaren behoorlijk in beweging. Met name de financiering is behoorlijk gewijzigd door de decentralisaties. Dit zorgt voor extra druk op de bedrijfsvoering, waardoor er een grote behoefte ontstaat naar tijdige en betrouwbare stuurinformatie.

Onze aanpak

We gebruiken in onze projecten de ervaring van een groot aantal projecten die we gedaan hebben in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg.

We verbinden de kennis van verschillende organisaties met elkaar om te komen tot een passend besturingsmodel. Dit kan een klassiek model op basis van een begroting zijn, maar ook een modernere manier van sturen op basis van relatieve normen en rolling forecast is mogelijk.

Vanuit het besturingsmodel richten we processen en systemen in en training we de mensen in de organisatie om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

Meer informatie

Lees de artikelen die consultants van Purple Bridge over de zorgsector hebben gepubliceerd.

Tot de kern doordringen

‘Hoe krijg ik op een eenvoudige manier zicht op de prestaties die de organisatie levert?’ is een vraag die veel bestuurders zich

Evenementen

Purple Bridge organiseert regelmatig opleidingen en andere activiteiten.

Referenties

Lees de nieuwsberichten over klanten waar we een project in de zorgsector succesvol hebben afgerond.

Mooi werk!

Een prettig compliment bij de afronding van een project.Wat is er fijner dan te horen dat je mooi werk hebt geleverd en

Inspiratiesessie datagedreven besturen

Op verzoek van de Lelie zorggroep in Rotterdam verzorgden collega Marcel Methorst en Christiaan Boiten een inspiratiesessie datagedreven besturen De professionals van