Christiaan Boiten

Christiaan Boiten

Inhoudelijk projectleider op het vakgebied van management accounting & control. Mobiel +31 (0)6 3882 7924

Impairment model voor zorgsector

Aan het einde van het jaar is het tijd om terug te kijken op succesvolle projecten.

Samen met stichting Ons Tweede Thuis hebben we een impairment oplossing ontworpen. Deze is vervolgens door Logis Informatisering gebouwd en door onze consultants geïmplementeerd.

Deze oplossing vergelijkt de bedrijfseconomische waardering, gebaseerd op contant gemaakte vrije operationele kasstromen met de boekwaarde van het bedrijf. Daarnaast worden gegevens uit het activa register en de financiële meerjarenplanning betrokken bij de analyse.

Het resultaat is een model dat aangeeft of er een impairment moet plaatsvinden op de boekwaarde van de organistie. Tegelijk geeft het model inzicht in de opbouw van bedrijfswaarde naar verschillende locaties.

Dit project is mogelijk gemaakt door een uitstekende samenwerking tussen de controllers van Ons Tweede Thuis, de huisaccountant en softwareleverancier Logis Informatisering.

Ons Tweede Thuis

Lees ook deze artikelen.

CostPerform netwerk Benelux van start

Op 2 februari organiseerden we in Culemborg een netwerk event met een groep zeer ervaren cost management consultants rondom het software product CostPerform.

Maatschappelijk dividend

Purple Bridge roomt jaarlijks een stuk van de winst af als ‘maatschappelijk dividend’. Dat doneren we aan goede doelen. Als bedrijf, maar