Christiaan Boiten

Christiaan Boiten

Inhoudelijk projectleider op het vakgebied van management accounting & control. Mobiel +31 (0)6 3882 7924

Inzicht in kostprijzen en rendementen Jeugdzorg Ambiq

December is de maand om terug te blikken.

Samen met de control afdeling van jeugdzorg organisatie Ambiq realiseerde Purple Bridge in een relatief korte periode een compleet nieuw kostprijs- en rendementsmodel. Dit model is gebaseerd op basis van de verschillende zorgmodules die Ambiq levert in het kader van (met name) de Jeugdwet en de WLZ.

Voor dit model zijn alle normen op het gebied van inzet van formatie, roosters, huisvesting, materiële kosten en indirecte kosten opnieuw onder de loupe genomen. Hierdoor ontstaat een model waarmee ook heel eenvoudig toekomstige scenario’s doorgerekend kunnen worden.

Ook is er een roosterplanning oplossing ontwikkelt waarmee Ambiq per zorgvorm snel op basis van standaardroosters zicht kan krijgen op de inzet van uren per week; het gemiddelde ORT percentage op basis van de CAO en de totale formatie die op jaarbasis nodig is, ook als er voor de school- en vakantieweken met verschillende roosters gewerkt wordt.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan inzicht in kostprijzen en rendementen? Heeft u geen zin in een langdurige project? Heeft u ook behoefte aan een eenvoudig en begrijpelijk model dat door zorgmanagers en -medewerkers begrepen wordt? Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking!

Het kantoor van Ambiq in Hengelo (overijssel)

Lees ook deze artikelen.

Mooi werk!

Een prettig compliment bij de afronding van een project.Wat is er fijner dan te horen dat je mooi werk hebt geleverd en