Christiaan Boiten

Christiaan Boiten

Inhoudelijk projectleider op het vakgebied van management accounting & control. Mobiel +31 (0)6 3882 7924

Maatschappelijk dividend 2020

Purple Bridge kiest jaarlijks een aantal organisaties die delen in de winst op basis van een maatschappelijk dividend.

Waar we vorig jaar nog geen ruchtbaarheid aan dit besluit gaven, vinden we het mooi om de doelen van dit jaar met je te delen in de hoop dat het je inspireert om zelf ook actie te ondernemen.

Bij de vaststelling van het resultaat 2020 zijn zes doelen gekozen die elk een cheque ontvangen voor een specifiek project met maatschappelijk impact op terreinen die wij belangrijk vinden.

De doelen voor 2020 zijn:

  • Edukans, onderwijs voor Eritrese vluchtelingen in Ethiopië

Edukans verzorgt onderwijs voor ontheemde kinderen in Ethiopië onder het motto: “verandering begint bij een goede leraar”. Daarom leiden ze honderden leraren op om les te geven aan duizenden ontheemde kinderen uit Eritrea die in Ethiopië in vluchtelingenkampen zitten.

Edukans: onderwijs voor ontheemde kinderen
  • UAF– begeleiding van vluchteling studenten

Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. Maar… nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te volgen én een baan te vinden op hun eigen niveau. UAF begeleidt hen.

UAF begeleidt vluchteling studenten

De basisdienstverlening van stichting 113 wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Maar de andere activiteiten, zoals wetenschappelijk onderzoek, worden mogelijk gemaakt door giften.

Stichting 113 zelfmoord preventie

Vorig jaar steunden we deze stichting ook omdat college Jeroen Hoevenberg bij deze stichting betrokken is. Het motto is ‘onderwijs maakt het verschil’. Bij het realiseren van de school is altijd uitgegaan van de eigen kracht van de gemeenschap. Dus niet alles zelf financieren en bouwen maar zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de gemeenschap zelf. Hierbij is altijd speciale aandacht voor de positie van vrouwen en meisjes. Door de heftige regenval zijn de toiletten ingestort. Met onze bijdrage herstelt de gemeenschap de sanitaire voorzieningen.

de toiletten zijn ingestort. groot onderhoud is nodig
  • Stichting Eleos, het kennisinstituut christelijke ggz initieert onderzoek voor ggz behandelmethodiek vanuit christelijk perspectief. De kennis wordt toegepast in de behandeling en begeleiding en gedeeld met professionals in het werkveld. Aangezien collega Marcel Methorst het afgelopen jaar werkzaam was in de ggz sector heeft deze stichting zijn bijzondere belangstelling.

Lees ook deze artikelen.

CostPerform netwerk Benelux van start

Op 2 februari organiseerden we in Culemborg een netwerk event met een groep zeer ervaren cost management consultants rondom het software product CostPerform.

Maatschappelijk dividend

Purple Bridge roomt jaarlijks een stuk van de winst af als ‘maatschappelijk dividend’. Dat doneren we aan goede doelen. Als bedrijf, maar