Marcel Methorst

Marcel Methorst

Een inhoudelijk projectleider in het kennisdomein van de Bestuurlijke Informatievoorziening. Sterke verbinder met helicopterview en goede communicatieve vaardigheden. Mobiel +31 (0)6 - 2207 4603

Prognose model voor Cordaan

December is een maand om terug te blikken en vooruit te kijken

Samen met Cordaan hebben we een nieuw prognosemodel ontwikkeld. Dit prognosemodel ondersteunt de organisatie om een goed onderbouwde financiële prognose te maken.

De ontwikkeling van dit prognosemodel is een mooie samenwerking tussen de professionals van Cordaan, de technische kennis van de softwareleverancier en de functionele kennis van financiële processen in de zorgsector van Purple Bridge.

We kozen voor een Agile aanpak, waardoor we per sprint in staat waren om te sturen op de oplevering van het ‘minimum viable product’ en op basis van de wensen van de product owner in staat waren om optimaal bij te sturen tijdens de ontwikkeling.

Is jouw organisatie ook op zoek naar een passende oplossing voor (rolling) forecasting, maar wil je eerst bepalen aan welke eisen en wensen de oplossing moet voldoen, welke opties er zijn of help je behoefte aan een goede project manager of business analist? Neem gerust contact met me op!

De Cordaan tram in Amsterdam

Lees ook deze artikelen.

CostPerform netwerk Benelux van start

Op 2 februari organiseerden we in Culemborg een netwerk event met een groep zeer ervaren cost management consultants rondom het software product CostPerform.

Maatschappelijk dividend

Purple Bridge roomt jaarlijks een stuk van de winst af als ‘maatschappelijk dividend’. Dat doneren we aan goede doelen. Als bedrijf, maar