Picture of Christiaan Boiten

Christiaan Boiten

Inhoudelijk projectleider op het vakgebied van management accounting & control. Mobiel +31 (0)6 3882 7924

Project sociale verzekeringsbank: taart bij tekenmoment service overeenkomst

Vandaag was er een mooi tekenmoment en taartmoment bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Utrecht.

Het tekenmoment betrof de geheel vernieuwde service overeenkomst (SLA) tussen de Directie Sociale Verzekeringen (DSV) en de Directie IT van de SVB inclusief een Service Improvement Plan.

Egbert Prins (manager IT) en Allarda Keesman (manager Centrale Uitvoering DSV) waren de gelukkigen die namens hun directies als eersten mochten tekenen. Gevolgd door een taartmoment, met een speciale SLA taart, voor de gelegenheid samengesteld door Luc Timmers (manager DSV)

Het gesprek over de gewenste dienstverlening, de huidige dienstverlening en hoe de gap tussen beiden overbrugd kan worden is hiermee opgestart. En dit is slechts het begin!

Dank aan alle SVB-ers die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze nieuwe SLA.

Stuurgroepleden snijden de taart aan nadat de nieuwe SLA tussen IT en de klant is ondertekend

Lees ook deze artikelen.

CostPerform netwerk Benelux van start

Op 2 februari organiseerden we in Culemborg een netwerk event met een groep zeer ervaren cost management consultants rondom het software product CostPerform.

Maatschappelijk dividend

Purple Bridge roomt jaarlijks een stuk van de winst af als ‘maatschappelijk dividend’. Dat doneren we aan goede doelen. Als bedrijf, maar