Christiaan Boiten

Christiaan Boiten

Inhoudelijk projectleider op het vakgebied van management accounting & control. Mobiel +31 (0)6 3882 7924

Succesvolle herimplementatie rendementsmodel met SAS CPM

In het eerste kwartaal van 2018 hebben we een succesvolle herimplementatie van een volledig kosten- en rendementsmodel opgeleverd voor CANDRIAM in Luxemburg. Voor dit model wordt een SAS platform gebruikt, waarbij SAS CPM een hoofdrol speelt, ondersteunt door SAS DI studio voor het ETL proces en SAS VA voor de rapportage.

Het kosten- en rendementsmodel geeft CANDRIAM inzicht in de product- en klant rendementen en de bijdrage van de verschillende activiteiten van organisatie onderdelen aan de kostprijs van de producten. De rapportage in het model is zo ingericht dat ook op het niveau van product groepen en op eigenschappen van producten gerapporteerd kan worden en dat per sales desk een rapportage mogelijk is.

De herimplementatie was nodig omdat in een eerdere implementatie teveel nadruk had gelegen op de technische realisatie van de data uitwisseling (ETL) zonder dat er een bewezen werkend model aan het project ten grondslag lag. Door een andere projectbenadering en het inbrengen van ervaren functionele consultants, bleek het mogelijk om het project alsnog vlot te trekken en succesvol op te leveren.

Op dit moment wordt ook een Transfer Pricing Model ontwikkelt dat gebruik maakt van dezelfde SAS CPM omgeving.

Dit project is tot stand gekomen door bemiddeling via Base 3 in Mechelen (België)

Het kantoor van CANDRIAM in Luxembourg (Rue de Strassen)

Lees ook deze artikelen.

CostPerform netwerk Benelux van start

Op 2 februari organiseerden we in Culemborg een netwerk event met een groep zeer ervaren cost management consultants rondom het software product CostPerform.