Christiaan Boiten

Christiaan Boiten

Inhoudelijk projectleider op het vakgebied van management accounting & control. Mobiel +31 (0)6 3882 7924

Dashboard voor zelfsturende teams

Zelfsturende teams in de zorg, hét actuele thema voor veel zorgorganisaties! Ook de Baalderborg groep, een zorgorganisatie voor gehandicapten en ouderen in het oosten van het land, heeft het principe van zelfsturende teams omarmd en doorgevoerd in haar organisatie.

Deze andere opzet van de organisatie vraagt om een andere wijze van aansturen van de zorgprofessionals. Directe aansturing wordt coachen en faciliteren. Ook de stuurinformatie moet worden aangepast aan de behoeften van de zorgteams. De bestaande maandrapportages die door finance & control werden opgeleverd, bleken niet langer toereikend. De Zorgteams willen tijdig over actuele en doelmatige informatie kunnen beschikken.

De organisatie koos voor een business intelligence oplossing van Logis Informatisering en Purple Bridge werd gevraagd om het inrichtingsproces inhoudelijk te begeleiden. In een viertal workshops met vertegenwoordigers uit de zorgteams en teamleiders, hebben we samen de informatiebehoefte bepaald en vertaald naar heldere prestatie indicatoren.

Vervolgens hebben we met de softwareleverancier en de applicatiebeheerders de relevante data vanuit de bronsystemen (ECD, HRM, boekhouding etc.) vastgesteld en ontsloten.

Het resultaat is er om trots op te zijn. Een fraai grafisch dashboard met betrouwbare cijfers, die de organisatie helpt te sturen in de richting van de doelen die ze zichzelf gesteld heeft. De gebruikers reageren ook enthousiast tijdens de inhoudelijke trainingssessies. Men ziet voor het eerst op teamniveau samenhangende informatie gepresenteerd en probeert daarin direct allerlei verbanden te ontdekken.

Lees ook deze artikelen.

Mooi werk!

Een prettig compliment bij de afronding van een project.Wat is er fijner dan te horen dat je mooi werk hebt geleverd en

Inspiratiesessie datagedreven besturen

Op verzoek van de Lelie zorggroep in Rotterdam verzorgden collega Marcel Methorst en Christiaan Boiten een inspiratiesessie datagedreven besturen De professionals van