Christiaan Boiten

Christiaan Boiten

Inhoudelijk projectleider op het vakgebied van management accounting & control. Mobiel +31 (0)6 3882 7924

TBM: nu ook ondersteund in Finance 4 IT applicatie

Met de stijging van het aandeel IT kosten in de totale begroting van organisaties neemt de behoefte van bestuurders en controllers toe om inzicht te krijgen in de IT kosten.

In 2012 is in de Verenigde Staten het TBM council opgericht om het gedachtengoed van het Technology Business Management (TBM) model te promoten en verder te ontwikkelen. Onlangs is TBM v4.0 verschenen.

Inmiddels vindt het TBM gedachtengoed ook ingang in Europa. Hoewel het concept op zichzelf niet nieuw is, blijkt de uitwerking in deze vorm nuttig en bruikbaar om inzicht te krijgen in de besteding van IT budgetten.

TBM Dashboard

Binnen de Finance 4 IT omgeving, de Service / Activity Based Management omgeving van Purple Bridge, is het vanaf nu ook mogelijk om op basis van de TBM taxonomie te begroten en rapporteren.

Aan alle activiteiten wordt een TBM attribuut gekoppeld om de hoofd- en subgroepen van de TBM taxonomie vast te leggen.

In een apart dashboard wordt per TBM Tower (Network, Compute, Storage, Platform, Service Desk, Application, Delivery, End User, Security & Compliance en IT management) gerapporteerd. Dat gebeurt op drie verschillende manieren:

Tegel: bevat per TBM Tower de cumulatief gerealiseerde waarde en de kleur geeft aan of de realisatie binnen de norm (begroting) is of niet.

Tabel: bevat per TBM Tower de cumulatief gerealiseerde waarden afgezet tegen de begroting met het berekende verschil.

Trendgrafiek: rapporteert de trend over de afgelopen 12 maanden van de afzonderlijke TBM Towers afgezet tegen de totale begroting.

Wil je meer lezen over TBM, lees dan het artikel van collega Jeroen Hoevenberg op onze website.

Wil je meer weten over de Activity Based Management oplossing van Purple Bridge, neem dan contact op met de auteur van dit bericht.

Lees ook deze artikelen.

Presentatie Costperform congres

Op verzoek van CostPerform mochten we een presentatie verzorgen op het jaarlijkse congres in De Bazel in Stadsarchief Amsterdam. Collega’s Jeroen Schaffels en

Nieuw Dashboard beschikbaar

Er is een nieuw standaard dashboard beschikbaar voor de Finance 4 IT omgeving! Het dashboard bevat een hoofdpagina met tegels, tabellen en