Christiaan Boiten

Christiaan Boiten

Inhoudelijk projectleider op het vakgebied van management accounting & control. Mobiel +31 (0)6 3882 7924

Nieuw Dashboard beschikbaar

Er is een nieuw standaard dashboard beschikbaar voor de Finance 4 IT omgeving!

Het dashboard bevat een hoofdpagina met tegels, tabellen en trendgrafieken en onderliggende detailrapportages.

De tegels bevatten kernachtig de gerealiseerde cumulatieve waarden van formatie (fte), uren en financiën waarbij de kleurstelling aangeeft of de waarde binnen de norm is of niet.

De tabellen bevatten de cumulatieve realisatie van financiën, formatie en uren afgezet tegen de norm (begroting) en tonen de verschillen. Als een verschil buiten de normstelling valt wordt dit door een rode kleur weergegeven.

Door dubbel te klikken op de tabellen wordt een onderliggende detailrapportage zichtbaar. Standaard zijn de volgende rapporten beschikbaar:

  • Financiële kostenplaatsrapportage
  • Financiële activiteitenrapportage
  • Formatie rapportage (kostenplaatsen)
  • Urenrapportage (activiteiten)

In alle detailrapporten is de mogelijkheid beschikbaar om op regelniveau door te klikken naar de details vanuit het bronsysteem.

De trendgrafieken tonen de gerealiseerde cijfers per maand, vaak onderverdeeld in een aantal logische groepen en afgezet tegen de norm (begroting). Standaard zijn de volgende trendgrafieken beschikbaar:

  • Trend financiële resultaat van kostensoort (groep)
  • Trend financiële resultaat per activiteit cluster
  • Trend formatie bezetting per functie type (kostenplaatsen)
  • Trend uren per activiteit cluster
  • Trend inzet % externe formatie
  • Trend personeelskosten per FTE en functietype
Dashboard

Lees ook deze artikelen.

Presentatie Costperform congres

Op verzoek van CostPerform mochten we een presentatie verzorgen op het jaarlijkse congres in De Bazel in Stadsarchief Amsterdam. Collega’s Jeroen Schaffels en