Christiaan Boiten

Christiaan Boiten

Inhoudelijk projectleider op het vakgebied van management accounting & control. Mobiel +31 (0)6 3882 7924

Presentatie Costperform congres

Op verzoek van CostPerform mochten we een presentatie verzorgen op het jaarlijkse congres in De Bazel in Stadsarchief Amsterdam.

Collega’s Jeroen Schaffels en Christiaan Boiten deelden lessen vanuit de klankcasus CEVA logistisch, waar een cost management model is geïmplementeerd waarmee elke maand ongeveer 200 juridische entiteiten hun indirecte kosten op een betrouwbare manier kunnen toerekenen aan de product portfolio. Op basis hiervan is voor elke regio, elk land, elke productgroep en elk product een volledige resultatenrekening beschikbaar op basis waarvan managers inzicht krijgen in de winstgevendheid van de product portfolio.

Bent u benieuwd naar de CEVA casus of naar het product Costperform? Neem dan gerust contact op met Christiaan Boiten

Lees ook deze artikelen.

Nieuw Dashboard beschikbaar

Er is een nieuw standaard dashboard beschikbaar voor de Finance 4 IT omgeving! Het dashboard bevat een hoofdpagina met tegels, tabellen en