Marcel Methorst

Marcel Methorst

Een inhoudelijk projectleider in het kennisdomein van de Bestuurlijke Informatievoorziening. Sterke verbinder met helicopterview en goede communicatieve vaardigheden. Mobiel +31 (0)6 - 2207 4603

Nieuwe accounting oplossing voor Emergis

In opdracht van de Emergis, een GGZ instelling in Zeeland, begeleidt Purple Bridge de overgang naar nieuwe accounting software op basis van Visma eAccounting (Visma.Net Financials).

De organisatie heeft jarenlang gewerkt met de oude boekhoudsoftware DBS, een product dat tegenwoordig ook tot de Visma organisatie behoort. Maar aangezien er geen support meer wordt geleverd op dit oude product, moest er gezocht worden naar een nieuwe oplossing.

In het kader van het bredere ERP landschap is gekozen om – naast een HR product van de Visma organisatie en een inkoopsysteem vanuit de Visma organisatie – ook het nieuwe boekhoudpakket bij Visma af te nemen, zolang dit voldeed aan alle minimale eisen die gesteld werden.

De inrichting van de nieuwe omgeving zit momenteel in de planningsfase, waarbij met name alle afhankelijkheden met andere systemen worden onderzocht en ingepland. Tevens zijn de voorbereidingen voor het daadwerkelijke inrichten in volle gang. Achterstallig onderhoud op de data in combinatie met kleine procesverbeteringen ‘on the fly’. In september wordt begonnen met de daadwerkelijke configuratie.
Visma is gewend om dat ‘on the job’ te doen. De professionals van Emergis direct aan de knoppen. Zo ontstaat er direct binding met de nieuwe software. En de projectleden zijn er super enthousiast over!
Het doel is om met ingang van 2022 alle accounting processen te ondersteunen met behulp van de nieuwe software.

Vanaf deze plek bedanken we graag de opdrachtgever, Ruud van den Barselaar, voor het vertrouwen.

Lees ook deze artikelen.

Mooi werk!

Een prettig compliment bij de afronding van een project.Wat is er fijner dan te horen dat je mooi werk hebt geleverd en

Inspiratiesessie datagedreven besturen

Op verzoek van de Lelie zorggroep in Rotterdam verzorgden collega Marcel Methorst en Christiaan Boiten een inspiratiesessie datagedreven besturen De professionals van