Picture of Marcel Methorst

Marcel Methorst

Een inhoudelijk projectleider in het kennisdomein van de Bestuurlijke Informatievoorziening. Sterke verbinder met helicopterview en goede communicatieve vaardigheden. Mobiel +31 (0)6 - 2207 4603

Pieter van Foreest neemt nieuw BI platform in gebruik

Zorginstelling Pieter van Foreest met locaties in de regio Delft, Westland, Midden Delfland en Pijnacker-Nootdorp heeft in november 2020 haar nieuwe Business Intelligence (BI) platform in gebruik genomen. Samen met de projectmanager Marcel Methorst blikken we terug op dit succesvolle project en de betekenis voor de zorg managers.

Marcel vertelt: ‘In februari 2020 zijn we met een enthousiast projectteam van zorg- en stafmedewerkers van Pieter van Foreest begonnen aan de implementatie van een nieuw BI platform. Het selectieproces heeft in de tweede helft van 2019 plaatsgevonden en daarin was het BI product van de leverancier Infent als best passende oplossing voor Pieter van Foreest naar voren gekomen. Ondanks het feit dat we de afgelopen maanden veel online hebben moeten samenwerken, kunnen we met trots melden dat we deze belangrijke mijlpaal hebben bereikt: op 1 december zijn we live!’

Het is vooral voor de zorgmanagers en controllers van Pieter van Foreest een moment om naar uit te kijken. Zowel de managers van intramurale afdelingen als de thuiszorg divisie krijgen namelijk een informatiebron met belangrijke stuurinformatie tot hun beschikking.

Marcel vertelt: ‘Pieter van Foreest heeft vanaf het begin sterk ingezet op het ontsluiten van kwalitatieve informatie, naast de meer klassieke informatie op het gebied van zorgproductie, personeel en financiën. Dit heeft ertoe geleid dat we 56 prestatie indicatoren hebben benoemd die qua data, aanlevering vanuit 8 verschillende bronsystemen ontsloten moesten worden. Sommige indicatoren zijn relevant voor de thuiszorg of de geriatrische revalidatiezorg, andere voor de intramurale zorg, maar bij elkaar levert deze set aan indicatoren de stuurinformatie op tactisch en operationeel niveau voor Pieter van Foreest.’

Als inhoudelijk projectmanager heeft Marcel vanuit Purple Bridge deze zorginstelling mogen begeleiden om niet alleen de ambities op het gebied van bestuurlijke informatievoorziening te benoemen, maar deze ook te realiseren. Hij kijkt terug op een prettige samenwerking met een sterk team en ziet ook uit naar een mogelijk vervolg.

Marcel: ‘Dankzij de sterke visie van de financieel manager, een stuurgroep met brede vertegenwoordiging én een werkgroep met betrokken mensen uit de hele organisatie is het gelukt om een grote stap te zitten in het vormgeven van de bestuurlijke visie van Pieter van Foreest. Dit is echt een groot compliment voor alle collega’s die hieraan een bijdrage geleverd hebben de afgelopen maanden zowel vanuit Pieter van Foreest en vanuit de leverancier Infent.’

Wilt u naar aanleiding van dit project doorpraten over de rol die Purple Bridge in uw organisatie kan vervullen om uw visie op besturing vorm te geven, neem dan gerust contact op met Marcel Methorst.

Lees ook deze artikelen.

Mooi werk!

Een prettig compliment bij de afronding van een project.Wat is er fijner dan te horen dat je mooi werk hebt geleverd en

Inspiratiesessie datagedreven besturen

Op verzoek van de Lelie zorggroep in Rotterdam verzorgden collega Marcel Methorst en Christiaan Boiten een inspiratiesessie datagedreven besturen De professionals van