Picture of Christiaan Boiten

Christiaan Boiten

Inhoudelijk projectleider op het vakgebied van management accounting & control. Mobiel +31 (0)6 3882 7924

Selectietraject BI oplossing afgerond

Medio december hebben we een selectietraject in opdracht van Pieter van Foreest, een ouderenzorgorganisatie in Delft, succesvol afgerond. De klant zocht een nieuwe Business Intelligence (BI) oplossing ter vervanging van haar huidige verouderde omgeving. Het belangrijkste doel van het traject is om de organisatie te gaan voorzien in actuele, bruikbare en betrouwbare stuurinformatie.

Als uitgangspunt was gezamenlijk geformuleerd dat het een standaard oplossing moest zijn, dat het gebaseerd moest zijn op basis van Microsoft technologie en dat het om software as a service moest gaan, tenzij er dwingende redenen zouden zijn om hiervan af te wijken.

Verder was als scope vooraf bepaald dat de nieuwe BI oplossing minimaal de bestaande set aan prestatie indicatoren moet gaan bevatten, waarvan de data moet worden ontsloten uit de kernapplicaties van Pieter van Foreest zoals ONS (Nedap), AFAS HRM, Exact (financieel), OWS (rooster) en Triasweb (meldingen).

Het selectieproces begon met een informatie fase. Daarin hebben 6 leveranciers die actief zijn met BI oplossingen in de zorgsector hun product en visie mogen presenteren. Het is boeiend om te zien hoeveel ontwikkeling er in deze sector zit en hoeveel nieuwe ontwikkelingen er zijn.

  • Relatieve nieuwkomer in de BI markt is AAG, met een geslaagd product AAG Analytics dat veel kennis over de zorgsector laat zien en een mooie visuele presentatie laag heeft met behulp van Power BI.
  • De oude bekende is CPM4Care, met hun robuuste oplossing laten ze dien veel kennis te hebben van bijna alle bronapplicaties die er in zorgland gebruikt worden. De presentatie laag wordt verzorg met het product XL Cubed.
  • Ilionx is een grote speler in de zorgmarkt met veel verschillende IT oplossingen, waaronder ook het BI product Zorgcontrol. Ook hier wordt de presentatie laag vormgegeven met Power BI.
  • De vierde in de rij is Infent met hun product Intouch als dashboard en sinds kort ook de mogelijkheid om met Power BI een echte analyse omgeving neer te zetten.
  • Reports, voorheen Inforay, is de volgende speler die met een bijzonder volwassen BI product waarbij de presentatielaag is vormgegeven met het product Dundas BI. Het verhaal over de ijsberg blijft relevant: 80% van het werk zit in de data omgeving en slechts 20% in de presentatielaag.
  • ValueCare sluit de rij van leveranciers af. Zij zijn bekend met hun product Daily Auditing & Horizontaal toezicht, maar leveren nu ook een state-of-the-art BI product.

Om te zorgen dat in de offertefase de meest geschikte kandidaat voor Pieter van Foreest zou komen bovendrijven, hebben we in verschillende workshops alle requirements en de gewenste informatie in de vorm van prestatie indicatoren in beeld gebracht.

De requirements hebben we vormgeven als ‘user stories’, zodat niet alleen helder is wat gewenst is, maar ook waarom dat gewenst is. Zowel functionele, technische als requirements rondom data management zijn geformuleerd. Daarna zijn alle requirements op basis van de MoSCoW methode geclassificeerd.

Bij de prestatie indicatoren hebben we gekozen om een brede scope te hanteren. Door niet alleen de jaardoelen centraal te stellen, maar alle gewenst bestuurlijke informatie in de kwadranten financieel, personeel, zorgproductie en kwaliteit & compliance ontstaat een compleet beeld van alle databronnen die ontsloten moeten worden en wordt ook helder welke informatie nog niet vanuit bronsystemen leverbaar is.

Wat het traject met Pieter van Foreest heeft gekenmerkt is de enorme inzet en betrokkenheid van de organisatie. Niet alleen het finance & control team was actief betrokken, ook andere stafafdelingen zoals IT, HR en kwaliteit hebben actief meegedaan en het primaire proces was betrokken doordat 4 zorgmanagers actief hebben deelgenomen aan de offerte fase.

Uiteraard is dit niet de plek om inhoudelijk op alle afwegingen in te gaan. De belangrijkste conclusie is dat Pieter van Foreest een keuze heeft kunnen maken die past bij de eigen eisen en wensen en het  ambitieniveau om de integrale besturing van de organisatie te ondersteunen. Op naar de implementatie!

Meer informatie over de zes genoemde leveranciers van Business Intelligence software voor de zorg vind je op:

AAG analytics – www.aag.nl/producten/aag-analytics/

CPM4Care – www.cpm4care.nl/diensten-en-oplossingen/zorg-dashboard/

Ilionx – www.ilionx.com/markt/zorg/

Infent – www.infent.nl

Reports – www.reports.nl/stuurinformatie/

ValueCare – www.valuecare.nl/business-intelligence

Pieter van Foreest

Lees ook deze artikelen.

Mooi werk!

Een prettig compliment bij de afronding van een project.Wat is er fijner dan te horen dat je mooi werk hebt geleverd en

Inspiratiesessie datagedreven besturen

Op verzoek van de Lelie zorggroep in Rotterdam verzorgden collega Marcel Methorst en Christiaan Boiten een inspiratiesessie datagedreven besturen De professionals van