Zorg

Purple Bridge helpt zorg organisaties onderweg naar transparante besturing. We hebben een heldere kijk op de opzet en inrichting van bestuurlijke en financiële informatie voor de zorg sector.

Ontwikkelingen in de zorg sector

De zorgsector is de afgelopen jaren behoorlijk in beweging. Decentralisatie was het toverwoord. Hierdoor is de druk op tarieven toegenomen en hebben de meeste organisaties in de zorg een grotere behoefte aan betrouwbare en tijdige stuurinformatie. Tegelijk zien we dat steeds meer organisatie vormen van zelfsturing introduceren, waarbij de behoefte ontstaat om op team niveau gerichte stuurinformatie beschikbaar te stellen. Veel organisatie gaan daardoor investeren in business intelligence software, maar zonder achterliggende visie en een goed plan, is de kans van slagen beperkt en lopen de kosten snel op!

Onze dienstverlening

Purple Bridge heeft inmiddels ervaring bij vele zorginstellingen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. We ontwerpen en implementeren oplossingen die bewezen werken op het gebied van:

  • Kostprijsmodellen
  • Bestuurlijke en financiële informatie voorziening (“dashboards”)
  • Jaarplanning, prognose en maandrapportage processen

Aanpak

We gebruiken in onze projecten een eigen ontwikkelde groeimodel, waarin we starten met een ontwerpfase; we geloven dat elk ontwerp pas effectief wordt als het ingebed wordt in de bestaande processen en systemen en als we mensen meenemen onderweg naar die nieuwe werkelijkheid. Ons einddoel is een zorg organisatie waarin mensen dialogen voeren op basis van de feitelijke en relevante bestuurlijke informatie.

Als de bedrijfsvoering op orde is, kan de zorg floreren!

Referenties

We hebben veel Finance projecten in de zorgsector succesvol opgeleverd door heel Nederland. Daardoor zijn veel zorg organisaties in staat om transparant te sturen op het financieel resultaat. Wil je meer informatie over succesvolle projecten, neem dan contact met ons op